Lees ons bijgewerkte Privacybeleid

Download een PDF van het Privacybeleid.

Ga naar begin

Privacykennisgeving

Kennisgeving laatst bijgewerkt: mei 2018

Welkom bij de Privacykennisgeving van de bedrijven van Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent en France binnen de Avis Budget Group, Inc. die gevestigd zijn in de Europese Unie (wij verwijzen naar deze bedrijven als ‘ABG’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ in deze Privacykennisgeving). Een volledige lijst van deze bedrijven met contactgegevens is hieronder opgenomen: zie Dataverwerkers en contactgegevens per land.

Neem de tijd om deze Privacykennisgeving te lezen omdat het voor u van belang is te weten hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we alle informatie die gerelateerd is aan een levend individu en die persoon kan identificeren of die daarvoor kan worden gebruikt.

De aard van onze activiteiten en onze diensten aan u kan vereisen dat we informatie delen met onze onafhankelijke licentiehouders. Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op de vestigingen van Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent en France Cars die eigendom zijn en beheerd worden door een onafhankelijke licentiehouder die geen eigendom is en niet beheerd wordt door ABG of een ABG-onderdeel of -vestiging. Klik hier voor meer informatie over onafhankelijke locaties. Als u vragen of zorgen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door een onafhankelijke locatie, kunt u contact met ons opnemen via DPO@abg.com.

ABG kan van tijd tot tijd delen van deze Privacykennisgeving wijzigen, dus raadpleeg deze regelmatig. Als wij een wijziging doen die uw rechten significant beïnvloedt of, voor zover we dat mogen, significant wijzigt hoe we uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken, zullen we u op de hoogte brengen via een prominent bericht op onze websites, e-mail en/of post voordat de wijziging actief wordt.

Kies een van de volgende links voor meer informatie over de manieren waarop we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en openbaar maken:

BEGINNEN 
EEN VOERTUIG HUREN 
VOERTUIGGEGEVENS 
FOTO’S EN VIDEO 
ONLINE GEGEVENS 
ONLINE RECLAME 
MARKETING 
ANALYSE 
KINDEREN 
DELEN VAN INFORMATIE 
UW KEUZES 
WAARBORGEN 
BEWAREN VAN INFORMATIE 
INTERNATIONALE OVERDRACHT 
UW PRIVACYRECHTEN 
DATAVERWERKERS EN CONTACTGEGEVENS PER LAND 
ONAFHANKELIJKE LOCATIES

BEGINNEN

ABG wilt dat u zich op uw gemak voelt over onze toegang tot uw persoonsgegevens. Gebruik deze Privacykennisgeving om te zien wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u zaken doet met ABG en welke keuzes u heeft.

Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op onze onafhankelijke licentiehouderlocaties. Bekijk de privacykennisgevingen van onze onafhankelijke licentiehouders voor informatie over hoe zij persoonlijke informatie gebruiken die u aan hen verstrekt.

Deze Privacykennisgeving dekt de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens door ABG-bedrijven via uw gebruik van onze producten en diensten, online of offline.

ABG moet persoonsgegevens van u verzamelen om een voertuig te kunnen verhuren of andere van onze diensten te kunnen leveren. Wij verzamelen persoonsgegevens als u deze aan ons verstrekt, zoals via telefoon, fax, post, e-mail, aan de balie, bij een aanmeldingsformulier, deelname aan ons Avis Preferred-loyaliteitsprogramma of via het gebruik van een van de websites of mobiele apps van ABG of het gebruik van onze producten en diensten.

Let erop dat, onder bepaalde omstandigheden, als u geen persoonsgegevens verstrekt die wij nodig hebben, wij niet in staat kunnen zijn om de producten en diensten zoals overeengekomen aan u te leveren of niet kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die wij hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld bij het verhuren van een auto informatie nodig zoals uw naam, adres, betaalinformatie en rijbewijs. Als u deze informatie niet verstrekt kunnen we geen voertuig aan u verhuren. U wordt op de hoogte gebracht als deze situatie zich voordoet en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van persoonsgegevens.

Soms combineren we de persoonsgegevens die we van u krijgen met andere informatie die we hebben ontvangen van andere bronnen zodat we u een meer persoonlijke en probleemloze ervaring kunnen bieden. Deze informatie kan uw naam, contactinformatie, route, reserveringsverzoek en andere informatie die relevant is voor uw reservering omvatten. Deze derde partijen omvatten:

 • Reisbureaus of een reserveringsdienst van een derde partij die u gebruikt om de reservering te doen;
 • Uw werkgever of vakbond als u een zakelijk account heeft;
 • Onze licentiehouders en onze vestigingen, om een Wizard-account te maken of als u een reservering doet op een vestiging die wordt geleid door onze partners of licentiehouders voor verhuurdiensten in een andere vestiging die door ons geleid wordt; en
 • Politie en andere wetshandhavers als u betrokken bent bij een ongeval tijdens uw huur, of er sprake is van verlies, schade of diefstal van het voertuig of als u een snelheids-, parkeer-, tol- of andere verkeersgerelateerde boete heeft ontvangen of verkeersovertredingen hebt begaan tijdens uw huur.

Het doel waarvoor we deze informatie gebruiken staat nader omschreven in de rest van deze Privacykennisgeving. Er zijn een aantal gronden in de wetgeving voor gegevensbescherming die Avis toestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze doeleinden. Dit zijn: (1) dat u uw toestemming hebt gegeven aan ons voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel (zoals dat u uw toestemming hebt verleend voor het aan u sturen van elektronische marketing); (2) dat wij die persoonsgegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen voor het leveren van producten en diensten aan u (zoals gebruik van die informatie voor autohuur of deelname aan ons loyaliteitsprogramma, ‘Avis Preferred’); (3) dat de verwerking nodig is voor het doel van ons legitieme belang, op voorwaarde dat we deze hebben afgewogen tegen uw rechten en belangen; en (4) waar we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals beantwoorden van informatieverzoeken van overheden of wetshandhavers).

Deze legitieme belangen zijn bedoeld om: (a) effectieve administratie en beheer te waarborgen van uw relatie met ons, inclusief alle huren met ons; (b) te begrijpen hoe onze klanten onze diensten gebruiken en om ons wagenpark te beheren; (c) om onderzoek en analyse uit te voeren over welke diensten of producten onze klanten willen of hoe ze willen dat wij onze producten en diensten verbeteren; (d) te begrijpen hoe onze klanten onze websites en apps gebruiken en identificatie van alle problemen bij het gebruik van de websites en apps en hoe we de gebruikerservaring van de klant kunnen verbeteren; (e) onze klanten te berichten over de diverse producten en diensten die we kunnen bieden; (f) klantfeedback te begrijpen en erop te reageren; (g) aanbiedingen en voordelen die we aan onze klanten bieden beter te kunnen afstemmen en personaliseren; (h) ongeautoriseerd gebruik van onze voertuigen en systemen te kunnen voorkomen, detecteren en onderzoeken en te waarborgen dat we voldoen aan de wet en ons beleid; en (i) conflicten en ongelukken te kunnen beheren en juridisch of ander professioneel advies in te winnen.

Wij zullen technische informatie verzamelen over uw apparaten als u onze website en app gebruikt, voor zover toegestaan. Ga voor meer informatie over onze online gegevensverzameling naar het onderdeel Online gegevens.

EEN VOERTUIG HUREN

Als u een reservering doet, een voertuig huurt of deelneemt aan een van onze programma’s zoals een zakelijk programma of ons Avis Preferred-loyaliteitsprogramma, verzamelen we informatie om u onze geweldige service te kunnen bieden (bijv, autohuur, waaronder een huurcontract zoals beschreven in onze Algemene voorwaarden voor huur, specifieke lokale voorwaarden en huurovereenkomst, met het leveren van alle gevraagde optionele extra’s, betalingen, preautorisaties en veilige afschrijvingen en het bieden van kortingen en aanbiedingen of andere voordelen) en voor uw legitieme zakelijke belangen (bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, voorkomen van fraude en beveiligingscontrole en het uitoefenen van onze juridische rechten). De informatie die wij verzamelen omvat:

 • naam;
 • e-mailadres (als u online boekt of e-receipts wilt ontvangen);
 • thuisadres (voor rijbewijscontrole en facturatie);
 • werkgeversdetails en zakelijk adres (als u deelnemer bent aan een zakelijk programma);
 • telefoonnummers waarop we u kunnen bereiken;
 • geboortedatum (voor rijbewijscontrole en juridische vereisten);
 • geslacht (voor rijbewijscontrole);
 • betaalinformatie zoals uw creditcard- of debetkaartdetails (veiligheidscode wordt alleen voor transacties gebruikt - die bewaren we niet);
 • belastingnummer (indien speciaal vereist);
 • informatie van een rijbewijs of door de overheid uitgegeven identificatie, ook als u een extra bestuurder bent voor een specifieke huur (voor rijbewijsvalidatie en wettelijke vereisten);
 • informatie van een andere vorm van identificatie zoals een paspoort of nationale identiteitskaart als uw rijbewijs geen foto bevat of als deze niet herkenbaar is als u en/of bewijs van adres zoals een energierekening (voor doeleinden omtrent veiligheid en fraudebestrijding). De informatie die we verzamelen en bewaren zal alleen uw foto-ID bevatten als wij dit u gemeld hebben;
 • speciale kortingscodes, partnerlidnummers, vakbondslidmaatschap, zakelijke beloningsprogramma’s (als u kortingen, speciale privileges en puntenprogramma’s vraagt);
 • speciale verzoeken en voorkeuren, waaronder:
  • uw voorkeuren aangaande optionele extra’s zoals verlaging van eigen risico en andere bescherming;
  • waar aflever- of ophaalservice beschikbaar is, het adres waar we het voertuig zullen afleveren of ophalen en alle optionele extra’s die u heeft besteld; en
 • andere informatie die vereist kan zijn om u een voertuig te verhuren en/of u de diensten aan te bieden.

Sommige voertuigen zijn uitgevoerd met een global positioning system (GPS) of gelijksoortig volgapparaat dat ook informatie kan verzamelen over het voertuig. Voor meer informatie over de voertuiggegevens die we verzamelen gaat u verder naar Voertuiggegevens.

Als u een ongeluk of verlies, schade of diefstal van het voertuig meemaakt tijdens uw huurperiode of last heeft van mechanische storingen, verzamelen we informatie over een dergelijk incident waaronder uw melding van het incident en rapportages van politie of andere derde partijen, met details van de betrokkenen, samen met de aard van persoonlijke verwondingen en/of schade aan het voertuig en optionele extra’s. Wij zullen deze informatie gebruiken om ons contract met u uit te voeren (bijvoorbeeld het huurcontract en/of de voorwaarden van een optionele extra zoals verzekering); voor ons gerechtvaardigde zakelijke belang (bijvoorbeeld, het dekken van de kosten van verlies of schade aan het voertuig); om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld een vereiste melding doen van een incident aan de betreffende autoriteiten); en aangaan, uitoefenen of verdedigen van juridische claims die voortkomen uit een dergelijk incident.

Tijdens uw huur houden we bij waar en wanneer u het voertuig gehuurd hebt, waar en wanneer u het voertuig heeft ingeleverd, verzekeringsvoorkeuren, brandstofgebruik, kilometeraantal, ongevallenhistorie en andere informatie die gerelateerd is aan het voertuig en uw gebruik daarvan. Deze informatie is vereist voor ons om u de gevraagde diensten te kunnen leveren volgens het huurcontract of voor onze legitieme zakelijke belangen (bijvoorbeeld om het gebruik van ons wagenpark te kunnen monitoren).

In aanvulling op de bovengenoemde doelen gebruiken we deze informatie om onze klanten beter te begrijpen en u te voorzien van relevante aanbiedingen.

Wij verzamelen ook informatie over snelheids-, tol en andere verkeersgerelateerde boetes die u krijgt of verkeersovertredingen die u begaat tijdens uw huurperiode voor zover deze aan ons worden doorgegeven door een wettelijke instantie. Wij gebruiken deze informatie om dergelijke boetes of overtredingen af te handelen in overeenstemming met de voorwaarden van uw huurcontract met ons.

Als u ons doorgeeft dat u een medische beperking heeft waarvoor u een aangepast voertuig of andere bestuurdershulp nodig hebt, gebruiken we die informatie om u de gevraagde dienst te leveren, voor zover u ons expliciet toestemming hebt gegeven om die informatie te gebruiken.

Als u ons belt (met een telefoon), kunnen we het gesprek opnemen voor kwaliteitscontrole, trainings- of soortgelijke doeleinden.

Als u een cadeaubon of voucher koopt, verzamelen we de naam en het e-mailadres van de ontvanger om uw bestelling te kunnen verwerken en uitvoeren. Wij gebruiken deze informatie alleen voor het specifieke doel waarvoor het verstrekt is. Als u denkt dat een van uw contactpersonen ons heeft voorzien van uw persoonsgegevens en u wilt dat deze uit onze database worden verwijderd, neemt u dan contact op met onze klantenservice middels de gegevens in het onderdeel Gegevensverwerkers en contactgegevens per land hieronder.

AVIS PREFERRED

Als u besluit deel te nemen aan ons Avis Preferred-loyaliteitsprogramma, verzamelen en bewaren we uw naam, contactgegevens, rijbewijsdetails en geboortedatum om een Avis Preferred-account voor u aan te maken in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het Avis Preferred-programma. Wij gebruiken deze informatie, samen met informatie over uw huren in het verleden en de toekomst, om u te laten profiteren van uw lidmaatschap van het Avis Preferred-programma, waaronder Fast Track bij onze verhuurbalies, de mogelijkheid van zelfservice bij de huur via onze app, en om u te voorzien van verdere voordelen waarop u recht heeft binnen het programma zoals gratis upgrades en gratis huur. Wij gebruiken deze informatie ook om de communicatie en de aanbiedingen die we u van tijd tot tijd sturen als lid van Avis Preferred af te stemmen. Wij gebruiken deze informatie ook voor onze interne analyse van hoe onze klanten onze diensten gebruiken en om de levering van onze diensten te verbeteren.

VERZEKERINGSPRODUCTEN

Als u een van de verzekeringsproducten heeft afgesloten die wij u voor de huur bieden, zoals Ongevallendekking voor inzittenden of Ongevallendekking voor inzittenden Plus, geven we uw persoonsgegevens door aan de verzekeraar die dat product uitvoert in relatie tot uw overeenkomst met die verzekeraar voor dat product. De naam van de verzekeraar geven we u als u het relevante product aanvraagt.

Als u een claim doet binnen een van deze verzekeringsproducten worden uw persoonsgegevens aangaande die claim verstrekt aan de verzekeraar en een eventuele aangewezen claimbehandelaar. Wij doen dit om te voldoen aan de voorwaarden van onze overeenkomst met u en om gerelateerde juridische claims te kunnen aangaan, uitvoeren of verdedigen.

Het gebruik van uw persoonsgegevens valt onder de voorwaarden van de privacykennisgeving van die verzekeraar.

VOERTUIGGEGEVENS

Sommige voertuigen die u huurt van ABG zijn gemaakt of uitgerust met apparatuur die verbinding heeft met het internet (verbonden voertuig) waarmee wij commando’s kunnen sturen en bepaalde informatie kunnen ontvangen van het voertuig, waaronder locatiegegevens van een global positioning system (GPS). Als u een verbonden voertuig van ons huurt, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met deze Kennisgeving en de Bijlage Privacy verbonden voertuigen die is opgenomen in de Algemene voorwaarden voor huur (of een soortgelijke kennisgeving aangaande verbonden voertuigen die we u in de toekomst kunnen aanbieden).

FOTO’S EN VIDEO

Waar aangegeven met borden op de betreffende locatie zijn ABG-huurlocaties ook voorzien van videobewakingssystemen en camera’s die het vertrek en de aankomst van onze voertuigen registreren.

ONLINE GEGEVENS

Als u onze websites en/of apps download, bezoekt of gebruikt, verzamelt ABG automatisch technische gegevens. Dit onderdeel vertelt u meer over welke technische gegevens wij verzamelen en waarom we dat doen.

IP-adressen en andere informatie die automatisch verzameld wordt : Wij kunnen uw IP-adres vastleggen als u onze websites bezoekt om ons te helpen problemen vast te stellen met onze servers, voor systeembeheer, om geaggregeerde informatie te rapporteren aan onze zakenpartners en om het gebruik van de website te beoordelen. Wij koppelen uw IP-adres doorgaans niet aan iets dat persoonlijk identificeerbaar is. In bepaalde situaties gebruiken we IP-adressen om u te helpen identificeren als we dat nodig vinden om te voldoen aan de Algemene voorwaarden voor de website of om onze dienst, website, gebruikers en anderen te beschermen. Wij kunnen ook uw browsertype, Internet Service Provider (ISP), verwijzende/exit-pagina’s, bekeken pagina’s op onze website (zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen, enz.), besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of klikgegevens opslaan om trends te kunnen analyseren in de geaggregeerde gegevens en de website te beheren.

Sessieopslag : Als u onze website bezoekt, slaan we soms ook informatie op over uw browsersessie op de website, waaronder welke pagina’s u heeft bezocht en formulieren op de website die u heeft ingevuld. Wij beoordelen deze informatie om technische problemen bij de uitvoering van onze sites te identificeren en om de gebruikersinterface van onze website te verbeteren. Wij maken gebruik van derden om u te helpen met deze dienst en deze informatie wordt doorgegeven aan die derde partij voor dit doel maar de informatie wordt niet aan andere derden geopenbaard.

Cookies en andere soortgelijke technieken : Bekijk ons Cookiebeleid op https://www.avis.co.uk/about-avis/cookie-policy voor details over hoe wij cookies gebruiken.

Mobiele analyse : Als u de autohuur-apps van Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent en France Cars Car Rental downloadt, maken we gebruik van mobiele analysesoftware waarmee wij de functionaliteit van onze app op uw mobiele apparaat beter kunnen begrijpen. Onze analyses kunnen vastleggen hoe vaak en hoe u de app gebruikt, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waar u de app gedownload heeft. Voor meer informatie over hoe we informatie voor onderzoek gebruiken kijkt u in het onderdeel Analyse.

Mobiele GPS en pushberichten : Als u daarvoor toestemming geeft, kunnen we bij uw gebruik van onze apps van Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent en France Cars locatiegegevens verzamelen met de GPS-functie in uw apparaat. Als we ongeveer weten waar u bent, kunnen we u met de app beter van dienst zijn, zoals het vinden van de dichtstbijzijnde huurlocatie van Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent en France Cars. Zo kunnen we ook berichten of andere meldingen sturen op basis van uw locatie (bijvoorbeeld speciale aanbiedingen in de buurt) en bepaalde diensten zoals aankomst en inlevermeldingen, informatie over de huurlocatie, beschikbare upgrades enz. Wij delen deze informatie alleen met onze kaartleverancier met als doel u die diensten te kunnen leveren. Om ervoor te zorgen dat u de juiste meldingen krijgt, moeten we bepaalde informatie van u verzamelen over uw apparaat zoals het besturingssysteem en gebruikersidentificatiegegevens. Als u zich bedenkt over het delen van uw locatie of het ontvangen van pushberichten binnen de app, pas dan de instellingen op uw mobiele apparaat aan zodat u het versturen van uw locatie uitschakelt of het verzenden van pushberichten blokkeert. Bedenk dat als u deze functies uitschakelt dat u geen informatie of speciale aanbiedingen meer zult ontvangen die zijn afgestemd op uw locatie.

ONLINE RECLAME

ABG maakt gebruik van derde partijen om online of elektronische advertenties namens ons aan te bieden. Deze derde partijen gebruiken gegevens over uw bezoek aan onze websites en app-gebruik om u aangepaste advertenties te sturen die u kunnen interesseren. Deze informatie wordt verzameld met cookies, scripts, pixel tags, e-tags, web beacons en andere soortgelijke technologieën door ABG en onze externe advertentiepartners in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

MARKETING

ABG kan persoonsgegevens delen met derden (zoals beschreven in het onderdeel Delen van informatie) om ons te helpen met marketing- en promotieprojecten, zoals beheer van onze social media-pagina’s, wedstrijden, verlotingen en andere promoties, of het versturen van marketingcommunicatie.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen om u marketing te sturen als u ons toestemming hebt gegeven om marketing te ontvangen of als we daartoe wettelijk verplicht zijn. De marketing wordt elektronisch of per post naar u gestuurd.

Wil u geen promotionele en marketingpost, e-mails en tekstberichten van ABG en onze partners ontvangen? Geen probleem! U kunt uw toestemming voor direct marketing intrekken of ons doorgeven dat u niet langer dergelijke marketing wenst te ontvangen. Bekijk het onderdeel Uw keuzes voor meer informatie hoe.

ANALYSE

Wij maken gebruik van analysesoftware, zoals Adobe Analytics, Google Analytics en anderen, om ons meer inzicht te geven in de functionaliteit van onze software op onze websites en apps op uw apparaat. Deze softwaretools registreren technische informatie waaronder over uw apparaat samen met gebruiksinformatie zoals hoe vaak u onze website of app gebruikt, welke functies u gebruikt of niet gebruikt op de website of in de app of welke pagina’s u op de website bezoekt, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens, waar de app gedownload is en informatie over uw bezoek aan de website, waaronder details over de kliks naar, via en vanaf onze website. Meer informatie over deze tools vindt u in ons Cookiebeleid.

Wilt u alles weten over wat er gebeurt als u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt? Lees er meer over in het onderdeel Online gegevens.

KINDEREN

ABG’s websites, apps en diensten zijn niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar. Dit omvat alle links naar andere websites die we u gemakshalve aanbieden. Wij verzamelen naar ons beste weten geen persoonsgegevens van kinderen voor welk doel dan ook. Als u denkt dat ABG persoonsgegevens van uw kind of een andere minderjarige heeft ontvangen, neem dan contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming op het adres dat u vindt in het onderdeel Verwerkingsverantwoordelijken en contactgegevens per land.

DELEN VAN INFORMATIE

ABG kan uw persoonsgegevens en voertuiggegevens als volgt gebruiken en delen met gelieerde en niet-gelieerde organisaties:

Externe ontvanger

Doel van openbaarmaking

Wettelijke grondslag voor de Verwerking

Onafhankelijke licentiehouders/franchisenemers en netwerkaanbieders om ons contract met u te kunnen uitvoeren en te begrijpen hoe u onze diensten gebruikt en hoe we onze activiteiten kunnen verbeteren

 • Uw huurreservering te maken en te bevestigen;
 • Ons beloningsprogramma aan te bieden en de punten en beloningen van partners bij te werken;
 • Te verbinden met uw zakelijke en commerciële accounts
 • Hulp bij navigatie of routeplanning;
 • Klantondersteuning te bieden;
 • Oplossen van tol-, verkeers- of parkeerovertredingen;
 • Verwerken van claims aangaande ongelukken en/of verwondingen;
 • Pechhulpdiensten bieden;
 • De rechten of het welzijn van ons, onze medewerkers, klanten of anderen beschermen of verdedigen;
 • Controleren van veilige bestuurderscriteria voor gekwalificeerde bestuurders.
 • Nakoming van een Overeenkomst;
 • Legitieme belangen;
 • Juridische verplichting; of
 • Toestemming

Reisbureaus om ons contract met u te kunnen uitvoeren als u gebruik maakt van een reisbureau en om het gebruik van onze diensten te begrijpen en onze activiteiten te kunnen verbeteren

 • Uw huurreservering te maken en te bevestigen;
 • Verwerken van betalingen en terugbetalingen;
 • Hulp bij navigatie of routeplanning;
 • Klantondersteuning te bieden;
 • Pechhulpdiensten bieden;
 • Om de rechten of het welzijn van ons, onze medewerkers, klanten of anderen te beschermen of te verdedigen.
 • Nakoming van een Overeenkomst; of
 • Legitieme belangen.

Uw werkgever of organisatie om u de voordelen van een bedrijfs- of groepsprogramma te kunnen bieden en om het gebruik van onze diensten te begrijpen en onze activiteiten te kunnen verbeteren

 • Controleren van rijbewijs of andere overheidsidentificatie.
 • Geldigheid van gebruik van bepaalde account- en kortingscodes te controleren;
 • Te verbinden met uw zakelijke en commerciële accounts.
 • Nakoming van een Overeenkomst; of
 • Legitieme belangen.

Tussenpersonen om ons contract met u te kunnen uitvoeren als u een huur boekt via hun dienst en om ons bedrijf te beschermen tegen fraude en wanbetalers

 • Uw huurreservering te maken en te bevestigen;
 • Verwerken van betalingen en terugbetalingen;
 • Klantondersteuning te bieden;
 • Afhandelen van uitstaande bedragen;
 • Fraudecontrole.
 • Legitieme belangen.

Reserveringsaanbieders om ons contract met u te kunnen uitvoeren als u gebruikmaakt van een reisbureau en om het gebruik van onze diensten te begrijpen en onze activiteiten te kunnen verbeteren

 • Uw huurreservering te maken en te bevestigen.
 • Geldigheid van gebruik van bepaalde account- en kortingscodes te controleren;
 • Verwerken van betalingen en terugbetalingen;
 • Om de rechten of het welzijn van ons, onze medewerkers, klanten of anderen te beschermen of te verdedigen.
 • Nakoming van een Overeenkomst; of
 • Legitieme belangen.

Aanbieders van creditcards om betaling van u te ontvangen

 • Verwerken van betalingen en terugbetalingen;
 • Fraudecontrole;
 • Afhandelen van uitstaande bedragen.
 • Nakoming van een Overeenkomst; of
 • Legitieme belangen.

Zakelijke accountmanager om u de voordelen van een bedrijfs- of groepsprogramma te kunnen bieden en om het gebruik van onze diensten te begrijpen en onze activiteiten te kunnen verbeteren

Als u huurt met een account van een zakelijk, lidmaatschap of anderszins gelijksoortige commerciële entiteit kunnen we persoonsgegevens delen met de organisatie die het account beheert voor hun eigen doeleinden. Wij adviseren u hun privacybeleid te lezen voor meer informatie over hun privacypraktijken.

 • Nakoming van een Overeenkomst; of
 • Legitieme belangen.

Marketingagent om u de voordelen van een bedrijfs- of groepsprogramma te kunnen bieden en om het gebruik van onze diensten te begrijpen en onze activiteiten te kunnen verbeteren

 • Ons beloningsprogramma aan te bieden en de punten en beloningen van partners bij te werken;
 • Om de rechten of het welzijn van ons, onze medewerkers, klanten of anderen te beschermen of te verdedigen.
 • Nakoming van een Overeenkomst; of
 • Legitieme belangen.

IT-dienstverleners waaronder aanbieders van IT-platformen en aanbieders van websiteanalysediensten om ons contract met u te kunnen uitvoeren en om te begrijpen hoe u onze diensten gebruikt en wij onze activiteiten kunnen verbeteren

 • Ondersteuning van onze IT-systemen en infrastructuur;
 • Onderhoudsdiensten bieden voor onze IT-systemen en infrastructuur;
 • Leveren van datahosting en andere gegevensverwerkingsdiensten;
 • Bieden van analysediensten aangaande uw gebruik van onze website voor het identificeren van problemen in de techniek of gebruikersinterface en/of verbeteringen in relatie tot de website
 • Legitieme belangen.

Overheid, regelgevende en wetshandhavende instanties om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

 • Om uw rijbewijs te controleren en te bepalen of u voldoet aan de criteria voor veilige bestuurder;
 • Zoals gevraagd door deze instanties als de openbaarmaking wettelijk verplicht of toegestaan is.
 • Om actie te ondernemen tegen illegale activiteiten, verkeersovertredingen of overtredingen van de servicevoorwaarden;
 • Als wij ervan overtuigd zijn dat er een noodgeval is met bedreiging voor de veiligheid van u of een andere persoon; en
 • Zoals anderszins vereist of toegestaan bij wet.
 • Wettelijke vereiste; of
 • Legitieme belangen.

Verzekeringsmaatschappijen en partijen die claims afhandelen in het kader van verzekeringsproducten die u aanschaft in relatie tot de huur

 • Het verzekeringsproduct en de dienst te bieden die u heeft aangevraagd;
 • Beheren van claims die middels de relevante verzekeringspolis zijn gedaan
 • Nakoming van een overeenkomst; of
 • Legitieme belangen.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen of toewijzen aan derden vanwege, of in relatie tot, een verkoop, fusie, samenvoeging, verandering van leiding, overdracht van eigendommen, faillissement, reorganisatie of liquidatie. Of als we betrokken zijn bij de verdediging van een juridische claim kan informatie over u die relevant is voor die claim worden doorgegeven aan derden vanwege, of in het kader van, gerelateerde juridische processen.

Wij kunnen, in overeenstemming met het onderdeel Marketing uw informatie delen met zakelijke en promotionele partners (als u toestemming hebt gegeven voor het delen van die informatie) om u informatie te sturen over producten en diensten die u leuk vindt. Als u dergelijke promotionele en marketingberichten niet langer wenst te ontvangen, lees dan het onderdeel Uw keuzes om te zien hoe u zich kunt afmelden.

UW KEUZES

Als u zich wilt afmelden van het ontvangen van promotionele en marketing-e-mails, tekstberichten, post en andere vormen van communicatie van ABG of onze promotionele partners in het kader van wat u kunt ontvangen in overeenstemming met het onderdeel Marketing, kunt u zich het beste uitschrijven op een van de volgende manieren:

 • Meld u aan bij uw account en werk uw profiel bij.
 • Klik ‘uitschrijven’ onderaan een e-mail die we u sturen.
 • Ga naar ons onderdeel Gegevensverwerkers en contactgegevens per land om een e-mail te sturen naar de medewerker van de voor u geldende klantenservice.

Om geen promotionele tekstberichten meer te ontvangen:

 • Voor onze Avis-klanten, sms het woord ‘STOP’ naar 48400; en
 • Voor onze Budget-klanten, sms het woord ‘STOP’ naar 36300.
 • Voor onze Maggiore Rent-klanten, sms het woord ‘STOP’ naar 48400.

Als u zich uitschrijft voor het ontvangen van promotionele en marketingberichten kunnen we nog steeds contact met u opnemen in het kader van onze zakelijke relatie met u, zoals een accountstatus en updates over activiteiten, verzoeken voor vragenlijsten over producten en diensten die we u na huur hebben geleverd, reserveringsbevestigingen of antwoorden op uw vragen of klachten en gelijksoortige communicaties.

Wilt u uw account opheffen, geen zaken meer doen met ABG, of op een andere wijze de relatie met ABG verbreken en ervoor zorgen dat we uw persoonsgegevens niet meer verzamelen, gebruiken of openbaar maken? Wij zien u niet graag vertrekken. Neem contact op met onze klantenservice in overeenstemming met het onderdeel Verwerkingsverantwoordelijken en contactgegevens per land.

Bekijk ook uw rechten zoals beschreven in het onderdeel Uw privacy.

WAARBORGEN

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wij nemen redelijke stappen om te waarborgen dat uw informatie beschermd is tegen ongeoorloofd gebruik, toegang, openbaarmaking, wijziging, vernietiging of verlies. Voor financiële of betaalinformatie gebruiken we firewalls en Transport Layer Security (TLS)-encryptie. Wij nemen beveiliging uiterst serieus, maar omdat geen enkel systeem 100% veilig is, kunnen we niet geheel de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen, niet meer dan andere bedrijven kunnen.

Wij vragen niet naar financiële of betaalinformatie, zoals uw creditcardnummer, pascode, rekeningnummer of pincode, in een e-mailbericht, sms of andere communicatie die we u sturen. Controleer altijd of een website waarop gevraagd wordt om financiële of betaalgegevens in het kader van onze verhuren of diensten wordt beheerd door ABG of zijn onderdelen. Als u een verdacht verzoek ontvangt, verstrek dan niet uw informatie en meldt het aan een van onze klantenservicemedewerkers zoals beschreven in het onderdeel Gegevensverwerkers en contactgegevens per land.

U bent er verantwoordelijk voor om uw account-pascode, lidmaatschapsnummers en pincodes veilig en geheim te houden. Deel deze met niemand. Als er sprake is van ongeoorloofd gebruik of een andere inbreuk op beveiliging van uw informatie dient u dat ons direct te melden via de contactinformatie van de klantenservice zoals hieronder weergegeven.

BEWAREN VAN INFORMATIE

ABG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig of wettelijk vereist. Hoelang we het bewaren is afhankelijk van de soort informatie en het doel.

De criteria die we gebruiken om de bewaarperiode voor bepaalde gegevenscategorieën te bepalen is als volgt

 • de duur van uw lidmaatschap van Avis Preferred of een ander loyaliteitsprogramma dat wij beheren of een lidmaatschap van een bedrijfsprogramma;
 • hoe vaak u bij ons huurt of wanneer uw meest recente huur plaatsvond;
 • of er contractuele of juridische verplichtingen zijn die van ons vereisen dat we de gegevens een bepaalde tijd bewaren;
 • of er een lopende juridische claim is die gerelateerd is aan een huur van u bij ons, of die anderszins te maken heeft met uw relatie met ons;
 • of een toepasselijke wet, statuut of regelgeving een bepaalde bewaarperiode toestaat;
 • of de persoonsgegevens worden gezien als een speciale categorie, zodat een kortere bewaarperiode van kracht is; en
 • wat de verwachting was voor de bewaarperiode op het moment dat de gegevens aan ons verstrekt werden.

INTERNATIONALE OVERDRACHT

Huren

Omdat we de mogelijkheid bieden voertuigen te huren en te profiteren van onze diensten op veel locaties wereldwijd, zullen we uw persoonsgegevens overdragen aan onze vestigingen, onafhankelijke licentienemers en reisagenten op deze locaties met als doel uw huurverzoek te kunnen afhandelen en/of een huurcontract te ondertekenen. De exacte locatie van waar uw persoonsgegevens zullen worden overgedragen hangt af van de locatie van uw huur. Een lijst met deze locaties is te vinden op onze website op https://www.avis.co.uk/drive-avis/car-hire-locations.

Veel van de landen waarnaar uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen voor deze doeleinden liggen buiten de EU en vallen niet onder het besluit van de Europese Commissie aangaande bescherming van persoonsgegevens in dat land. Details over deze specifieke landen vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en .

Deze overdrachten vinden plaats omdat ze nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarin u een partij bent of voor precontractuele handelingen. Adequate gegevensbescherming wordt daarnaast gewaarborgd door standaardclausules voor gegevensbescherming die wij bij de ontvanger instellen. Een kopie van deze standaardgegevensbeschermingsclausules kunt u opvragen via onze Functionaris voor gegevensbescherming op het adres dat is aangegeven in de Details van verwerkingsverantwoordelijken en contactgegevens.

Zakelijke activiteiten

Daarnaast kan de informatie die we van u verzamelen overgedragen worden naar, en opgeslagen door, IT-leveranciers die namens ons optreden. Dit omvat in het bijzonder de aanbieder van ons reserveringssysteem die gevestigd is in de Verenigde Staten. Wij dragen de informatie ook over aan een aantal aanbieders van zakelijke applicaties, zoals een CRM en marketingtoepassingen, en aanbieders van marketingdiensten. Deze aanbieders zijn voornamelijk gevestigd in de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten vallen niet onder het besluit van de Europese Commissie aangaande bescherming van persoonsgegevens. Adequate gegevensbescherming wordt daarentegen gewaarborgd door standaardclausules voor gegevensbescherming die wij bij die derde partij hebben ingesteld. Een kopie daarvan kunt u opvragen via onze Functionaris voor gegevensbescherming op het adres dat is aangegeven in de Details van verwerkingsverantwoordelijken en contactgegevens.

Gezien de mondiale aard van onze activiteiten dragen we ook informatie over binnen de onderdelen van Avis Budget Group, Inc omdat de groep voor bepaalde activiteiten gedeelde IT-functies gebruikt. Overdracht van binnen de Europese Unie voor deze doeleinden vindt vooral plaats naar de Verenigde Staten, hoewel dit ook naar andere landen kan gebeuren. De Verenigde Staten en veel van de andere landen buiten de Europese Unie vallen niet onder de beslissing voor adequate bescherming van persoonsgegevens van de Europese Commissie voor persoonsgegevens in dat land. Adequate gegevensbescherming wordt daarentegen gewaarborgd door standaardclausules voor gegevensbescherming die wij bij de ontvanger instellen. Een kopie daarvan kunt u opvragen via onze Functionaris voor gegevensbescherming op het adres dat is aangegeven in de Details van verwerkingsverantwoordelijken en contactgegevens.

UW PRIVACYRECHTEN

U kunt - in overeenstemming met toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming - de volgende rechten hebben als het gaat om behandelen van uw persoonsgegevens:

 • Recht van toegang – u kunt het recht hebben om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die we van u bewaren en om begeleidende informatie te vragen over hoe de persoonsgegevens worden gebruikt.

 • Recht op rectificatie – u kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij onjuiste persoonsgegevens van u rectificeren.

 • Recht op verwijdering – u kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij persoonsgegevens van u verwijderen.

 • Recht op beperking van verwerking – in sommige gevallen kunt u het recht hebben om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens die u heeft verstrekt niet gebruiken (als u bijvoorbeeld denkt dat het ongepast is).

 • Recht op gegevensoverdracht – u kunt het recht hebben om bepaalde delen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en voor machines leesbaar formaat te ontvangen en deze informatie over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht op intrekken toestemming – waar wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming (waaronder direct marketing-toestemming), heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking. Verder kunnen we zelfs bij een intrekking doorgaan met het gebruik van uw persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan of vereist.

Recht op bezwaar : Daarnaast kunt u, indien wij uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen (of die van een derde partij) verwerken, hier bezwaar tegen maken. Wij kunnen echter het recht hebben om uw persoonsgegevens verder te verwerken op basis van onze legitieme belangen of waar dat relevant is voor juridische claims. U heeft ook het recht om bezwaar te maken als wij persoonsgegevens verwerken voor direct marketing.

[Daarnaast, indien specifiek aangegeven in de lokale wetgeving, heeft u het recht om richtlijnen voor na uw overlijden te definiëren – dus u mag aangeven wat er gebeurt met opslag, verwijdering en openbaarmaking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.]

Neem contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming op het adres aangegeven in het onderdeel Verwerkingsverantwoordelijken en contactgegevens per land als een van deze rechten wilt uitoefenen of als u zorgen heeft over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. U bent ook vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u vindt dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in strijd is met toepasselijke wetgeving.

GEGEVENSVERWERKERS EN CONTACTGEGEVENS PER LAND

Als u een huur boekt of een lokale versie van onze websites of mobiele sites bezoekt in de volgende landen, vindt u de verwerkingsverantwoordelijke in onderstaande tabel.

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming bij problemen of vragen aangaande onze verwerking van uw persoonsgegevens. Zij doen dienst als Functionaris voor gegevensbescherming voor wat betreft alle verwerkingsverantwoordelijken zoals hieronder weergegeven en zijn te bereiken op:

E-mail: dpo@abg.com

Postadres: Data Privacy Officer, Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2EW, United Kingdom

Telefoon: +44 (0)1344 426644

Land

Gegevensverwerker

Contactinformatie

Verenigd Koninkrijk

Avis Budget UK Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Verenigd Koninkrijk

ACL Hire Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Verenigd Koninkrijk

Avis Budget EMEA Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Verenigd Koninkrijk

Avis Budget Services Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Verenigd Koninkrijk

Avis Europe Risk Management Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Verenigd Koninkrijk

Zodiac Europe Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Zweden

Sweden Rent A Car AB

P.O. Box 6050, 171 06, Solna, Sweden

Denemarken

Avis Budget Denmark A/S

Roskildevej 14, DK-2620 Albertslund, Denmark

Noorwegen

RAC Norway AS

Drengsrudbekken 12, Oslo, Asker, 1383, Norway

Italië

Avis Budget Italia SpA

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Italië

Bell’Aria S.p.A

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Italië

Zodiac Italy Spa

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Portugal

Sovial – Sociedade de Viaturas de Aluguer, Lda.

Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde Alvalade, 6º piso, 1600-616 Lisboa, Portugal

Portugal

Sovialma – Sociedade de Viaturas de Aluguer, Lda.

Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde Alvalade, 6º piso, 1600-616 Lisboa, Portugal

Frankrijk

Avis Location de Voitures

1, rue du Général Leclerc, 92800 Puteaux

Frankrijk

Milton Location de Voitures

1, rue du Général Leclerc, 92800 Puteaux

Frankrijk

AAA France Cars

10 rue de Luyot, 59 113 Secli

België

Avis Belgium

Kouterveldstraat 14, 1831 Diegem

Luxemburg

Avis Location de Voitures SARL

Aeroport de Findel, L-1110 Findel

Nederland

Avis Budget Autoverhuur

Louis Armstrongweg 4, 1311 RK Almere

Hongarije

Avis Budget Group Business Support Centre Kft

Kassak Lajos u. 19-25, 1134 Budapest, Hungary

Spanje

Avis Budget Group Contact Centre EMEA SA

World Trade Centre, Edificio Norte 5a Planta, Moll de Barcelona s/n, 08039 Barcelona, Spain

Spanje

Avis Alquile Un Coche S.A.

Avenida de Manoteras, nº 32, Edificio C, 28050 Madrid, Spain

Duitsland

Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Laaer Berg Strasse 43, 1100 Vienna, Austria

Duitsland

Avis Autovermietung Gesellschaft GmbH & Co.KG

Zimmersmuehlenweg 21, 61437 Oberursel/Ts., Germany

Zwitserland

Avis Budget Autovemietung AG

Hofwsenstrasse 36, 8153 Rumlang, Switzerland

Zwitserland

Garep AG

Hofwsenstrasse 36, 8153 Rumlang, Switzerland

Polen

Jupol-Car Sp. Z.o.o.

Lopuszanska 12A, 02-220, Warsaw, Poland

Oostenrijk

Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Laaer Berg Straße 43, 1100 Vienna, Austria

Tsjechië

Avis Autovermietung GmbH

Organizacni slozka, Klimentska 46, Praha 1, 110 02, Ceská republika

 

ONAFHANKELIJKE LOCATIES

Wist u dat veel vestigingen van Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent en France Cars onafhankelijk eigendom zijn en beheerd worden? Elk van deze locaties verzamelt, gebruikt en openbaart persoonsgegevens voor zijn eigen doeleinden. ABG is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze persoonsgegevens door de onafhankelijke licentiehouders of franchisenemers. Vraag bij de betreffende locatie naar de privacyverklaring.

Als u zaken doet met een onafhankelijke locatie is de licentiehouder of franchisenemer verantwoordelijk voor verzameling en verwerking van de betaling en kan deze eigen e-mailcampagnes en andere vormen van marketing naar u sturen. ABG is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door de onafhankelijke locatie. Als u echter denk dat de onafhankelijke locatie de privacywetten overtreedt kunt u dit melden aan de Data Protection Officer van ABG via dpo@abg.com.

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN

Wilt u ons spreken? Bekijk onderstaande lijst voor de beste manier om ons te bereiken. Als u contact met ons opneemt proberen wij om veiligheidsredenen uw identiteit te controleren.

Ik wil...

Hoe bereikt u ons

 • Klantenservice Avis en Budget

Kijk op de website voor uw land voor contactgegevens.

 • Neem contact op met de klantenservice van Maggiore Rent

TELEFOONNUMMER +39 06 22​456014

E-MAILADRES reclami@maggiore.it

ADRES Viale Carmelo Bene, 70 - 00139 Roma

OPENINGSTIJDEN Maandag - vrijdag 09.00 - 13.00 uur.