Privacy Policy

1. Het gegevensbeschermingsbeleid van Budget Rent a Car

Wij vragen u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit helpt ons bij het verwerken van uw reservering, bij het opnemen van contact met u wanneer wij mogelijk problemen hebben met uw aanvraag of bij het verzenden van een elektronische bevestiging van uw reservering.

Wij hanteren het volgende beleid in de praktijk met betrekking tot de privacy van klantgegevens:

Wij zullen de persoonlijke informatie die via deze site verschaft wordt bewaren als een onderdeel van onze gegevens om ons te helpen bij het onderhouden en verbeteren van onze administratie en het management van onze autoverhuurorganisatie. Omdat wij deel uitmaken van een internationale groep die het Budget Rent A Car System exploiteert, zullen wij van tijd tot tijd informatie met betrekking tot onze autoverhuurdiensten, die ook de persoonlijke informatie die via deze site is verschaft kan omvatten, delen met de andere bedrijven die het Budget Rent a Car System exploiteren (en die binnen of buiten Europa gevestigd zijn). Tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven zal uw persoonlijke informatie niet voor enig ander doel gebruikt worden.

Klanten kunnen de informatie die over hen wordt bewaard te allen tijde inzien en kunnen deze wijzigen of aanvullen om de informatie actueel te maken. Om de informatie in te zien dient u contact op te nemen met Budget Rent a Car te Den Bosch, onder vermelding van uw naam en adres.


2. Welke gegevens bewaart Budget Rent a Car?

IP-adres: wij bewaren uw IP-adres wanneer u onze site bezoekt. Dit adres identificeert slechts uw ISP (Internet Service Provider) en bevat geen informatie over u als persoon. Wij gebruiken deze informatie om ons te helpen begrijpen waarvandaan het verkeer naar onze site komt.


3. Hoe beschermt Budget Rent a Car uw gegevens?

Wanneer veiligheidsmaatregelen nodig zijn om informatie zoals creditcardgegevens te beschermen maken wij gebruik van encryptie(versleuteling)-software op basis van Secure Socket Layer (SSL)-technologie.


4. On-line promotie-acties van Budget Rent a Car

Wanneer u meedoet aan wedstrijden die wij aanbieden op onze site, zullen wij u vragen bepaalde persoonlijke informatie te geven zodat wij u wanneer dat nodig is kunnen berichten. De precieze voorwaarden of regels van elke wedstrijd / prijzentrekking zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt op de site en kunnen onderling variëren. Wanneer een derde u de prijs aanbiedt is het mogelijk noodzakelijk dat wij informatie aan die derde verschaffen om de distributie van de mogelijke prijzen te vergemakkelijken.


5. On-line vragenlijsten van Budget Rent a Car

Wanneer u meedoet aan on-line-vragenlijsten kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke informatie te geven, bijvoorbeeld demografische gegevens zoals leeftijd en/of inkomen. U kunt naar eigen believen al die informatie verschaffen of geen enkele informatie. De resultaten van de vragenlijsten zullen uitsluitend worden gebruikt om de bruikbaarheid en eigenschappen van de site te verbeteren en voor geen enkel ander doel.